Britta Hjälmdahl

Domkyrkoförs.linköp.

1896-12-13 Födelsedatum
1982-07-13 Dödsdatum

Gravsatt: 1982-08-14

TÖ C 173, 174

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats