Robert Hjälmdahl

Prost | Link. Domkyrkof.

1892-07-11 Födelsedatum
1982-02-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1982-04-03

TÖ C 173, 174

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats