Ingrid Hjälmdahl

Link. Domkyrkof.

1927-06-21 Födelsedatum
1998-08-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1998-08-14

TÖ C 173, 174

Törnevalla Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats