Carl Anders Karlsson

Födelsedatum:1855-11-17
Dödsdatum:1905-06-07
Gravsatt:1905-06-15
Ort:Törnevalla
Område: C
Gravnummer:TÖ C 63, 64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem