Elsa Mary Dorotea Karlsson

Födelsedatum:1925-01-31
Dödsdatum:2019-12-28
Gravsatt:2020-02-24
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 63, 64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem