Karl Karlsson

Födelsedatum:1893-04-28
Dödsdatum:1961-04-15
Gravsatt:1961-04-23
Område: C
Gravnummer:TÖ C 63, 64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem