Frideborg Larsson

Födelsedatum:1908-03-10
Dödsdatum:1922-04-24
Gravsatt:1922-05-03
Område: C
Gravnummer:TÖ C 77, 78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem