Karl Viktor Larsson

Födelsedatum:1911-06-14
Dödsdatum:1996-08-30
Gravsatt:1996-09-13
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 77, 78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem