Viktor Larsson

Födelsedatum:1873-05-28
Dödsdatum:1953-11-21
Gravsatt:1953-11-29
Ort:Skackelstad
Område: C
Gravnummer:TÖ C 77, 78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem