Iris Olsson

Födelsedatum:1910-11-19
Dödsdatum:2001-08-17
Gravsatt:2001-09-29
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 93, 94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem