Karl Israel Olofsson

Födelsedatum:1883-10-09
Dödsdatum:1975-07-09
Gravsatt:1975-07-24
Ort:Skäggestad
Område: C
Gravnummer:TÖ C 93, 94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem