Karl Olof Gunnar Olsson

Födelsedatum:1919-08-03
Dödsdatum:2013-06-21
Gravsatt:2013-07-26
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 93, 94

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem