Bo Staf

Födelsedatum:1941-01-26
Dödsdatum:2005-08-08
Gravsatt:2005-09-30
Ort:Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem