Lydia Valborg Elvira Staf

Födelsedatum:1918-03-04
Dödsdatum:1978-11-03
Gravsatt:1978-11-10
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem