Monica Anita Staf

Födelsedatum:1942-10-30
Dödsdatum:1976-11-10
Gravsatt:1976-11-27
Ort:Motala
Område: D
Gravnummer:TÖ D 57, 58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem