Carina Elisabet Khalifeh-Bonab

Födelsedatum:1947-02-03
Dödsdatum:2011-10-01
Gravsatt:2011-11-23
Ort:Bollnäs
Område: A
Gravnummer:A A 18
A A   18
A A   18
A A   18
A A   18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se