Elin Guvelius

Födelsedatum:1915-03-08
Dödsdatum:1997-04-21
Gravsatt:1997-05-09
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 18
A A   18
A A   18
A A   18
A A   18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se