Gustav Bernhard Guvelius

Födelsedatum:1912-08-29
Dödsdatum:1969-06-08
Gravsatt:1969-06-18
Ort:Stockholm
Område: A
Gravnummer:A A 18
A A   18
A A   18
A A   18
A A   18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se