Hans Allan Isberg

Födelsedatum:1936-11-16
Dödsdatum:2005-06-05
Gravsatt:2005-06-17
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 58
A A   58
A A   58
A A   58
A A   58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se