Karin Isberg

Födelsedatum:1873-10-18
Dödsdatum:1951-06-16
Gravsatt:1951-06-20
Område: A
Gravnummer:A A 58
A A   58
A A   58
A A   58
A A   58

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se