Erik Adrian Andersson

Födelsedatum:1907-08-01
Dödsdatum:1994-12-05
Gravsatt:1994-12-16
Ort:Västanå 2:2
Område: M
Gravnummer:A M 184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se