Marta Andersson

Födelsedatum:1907-05-19
Dödsdatum:1975-12-08
Gravsatt:1975-12-13
Ort:Kyrkbyn 12:43
Område: M
Gravnummer:A M 184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se