Hans-Erik Andersson

Födelsedatum:1963-03-19
Dödsdatum:1991-09-10
Gravsatt:1992-02-12
Ort:Trångsund,sth.
Område: M
Gravnummer:A M 184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185
A M  184, 185

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se