Gertrud Barbro Anna-Greta Johansson

Födelsedatum:1924-11-15
Dödsdatum:2012-03-06
Område: A
Gravnummer:2 A 19-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta