Johannes Daniel Johansson

Födelsedatum:1873-02-07
Dödsdatum:1950-03-31
Område: A
Gravnummer:2 A 19-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta