Lars Einar Arvid Johansson

Födelsedatum:1908-02-28
Dödsdatum:1987-06-10
Område: A
Gravnummer:2 A 19-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta