Hans Ragnar Aaby-Ericsson

Födelsedatum:1940-10-09
Dödsdatum:2008-10-26
Område: A
Gravnummer:2 A 1-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta