Hilda Maria Lundin

Födelsedatum:1878-06-26
Dödsdatum:1944-02-26
Område: A
Gravnummer:2 A 110-111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta