Samuel Alfred Lundin

Födelsedatum:1876-12-10
Dödsdatum:1962-05-28
Område: A
Gravnummer:2 A 110-111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta