Sven Alfred Lennart Johansson

Födelsedatum:1926-12-10
Dödsdatum:2005-03-13
Område: A
Gravnummer:2 A 110-111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta