Augusta Vilhelmina Andersson

Födelsedatum:1898-11-15
Dödsdatum:1968-04-27
Område: D
Gravnummer:2 D 101-104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta