Selma Karolina Andersson

Födelsedatum:1889-06-22
Dödsdatum:1936-03-30
Område: D
Gravnummer:2 D 101-104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta