Emma Kristina Andersson

Födelsedatum:1863-01-07
Dödsdatum:1944-02-15
Område: D
Gravnummer:2 D 101-104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta