Karl Oskar Edvard Adolfsson

Födelsedatum:1892-04-10
Dödsdatum:1967-08-12
Gravnummer:1 B2 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta