Sven Göte Adolfsson

Födelsedatum:1916-09-15
Dödsdatum:1976-04-07
Gravnummer:1 B2 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta