Stig Tage Halvard Adolfsson

Födelsedatum:1922-05-14
Dödsdatum:1983-02-17
Gravnummer:1 B2 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta