Ida Sofia Petersson

Födelsedatum:1885-11-04
Dödsdatum:1971-01-30
Gravnummer:1 D2 58-59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta