Karl Petersson

Födelsedatum:1883-04-21
Dödsdatum:1964-01-23
Gravnummer:1 D2 58-59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta