Karin Elisabet Karlsson

Födelsedatum:1915-02-11
Dödsdatum:2003-06-03
Gravnummer:1 D2 58-59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta