Bo Erland Åke Altmarker

Födelsedatum:1935-07-02
Dödsdatum:1995-10-31
Gravnummer:1 H2 82-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta