Inga Brita Andersson

Födelsedatum:1912-07-21
Dödsdatum:2006-07-05
Gravnummer:1 H2 82-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta