Sven Albert Åke Andersson

Födelsedatum:1912-08-30
Dödsdatum:1990-02-27
Gravnummer:1 H2 82-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta