Anders Andersson

Födelsedatum:1881-03-13
Dödsdatum:1964-08-08
Gravsatt:1964-08-14
Ort:Borgeby 17:23
Område: E
Gravnummer:Bo E 13-14
Bo E    13-14
Bo E    13-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling