Anna Mathilda Andersson

Födelsedatum:1878-04-18
Dödsdatum:1966-12-18
Gravsatt:1966-12-27
Ort:Lomma, Malm.
Område: E
Gravnummer:Bo E 13-14
Bo E    13-14
Bo E    13-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling