Karl Otto André Andersson

Födelsedatum:1912-05-15
Dödsdatum:1983-02-05
Gravsatt:1983-04-09
Ort:S:t Petri, Malm.
Område: E
Gravnummer:Bo E 13-14
Bo E    13-14
Bo E    13-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Borgeby Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling