Amy Mimmi Linnéa Malmqvist

Födelsedatum:1929-08-29
Dödsdatum:1999-05-26
Gravsatt:1999-06-08
Ort:Borgeby 17:218
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 83b
FLÄ B    83b
FLÄ B    83b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling