Dag Malmkvist

Födelsedatum:1958-01-24
Dödsdatum:2021-05-03
Gravsatt:2021-07-16
Ort:BJÄRRED
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 83b
FLÄ B    83b
FLÄ B    83b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling