Anna F.hAnsson Nilsson

Födelsedatum:1851-11-30
Dödsdatum:1932-05-11
Gravsatt:1932-05-17
Ort:Flädie 11
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 88
FLÄ B    88
FLÄ B    88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling