Elof Claussen

Födelsedatum:1886-11-24
Dödsdatum:1976-03-31
Gravsatt:1976-05-08
Ort:Flädie 27:218
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 88
FLÄ B    88
FLÄ B    88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling