Nils Nilsson

Födelsedatum:1848-12-26
Dödsdatum:1936-02-12
Gravsatt:1936-02-23
Ort:Flädie 11
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 88
FLÄ B    88
FLÄ B    88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling